گرافیکت پلاس

پلن پرایدی حق تو نیست!
پرایدیپلاس
دانلود روزانه316
دسترسی به محصولات تمام بخش‌ها(عکس، گرافیک، فونت، وب و...)✔✔
بدون ذکر منبع❌✔
پشتیبانی❌✔
بدون تبلیغات❌✔
محصولات انحصاری❌❌

سوالات متداول

گرافیکت پلاس چیست؟
یک طرح اشتراک ویژه که مزایا و دسترسی گسترده‌تر به خدمات و محصولات تمامی بخش‌های مارکت، غیر از محصولات انحصاری مشخص شده با را فراهم می‌کند.
کاربران پلاس می‌توانند بدون نیاز به ذکر منبع از فایل‌های بیشتری بهره‌مند شده، آن‌ها را دانلود و استفاده نمایند.
آیا می‌توانم اشتراک خود را لغو کنم؟
بله، شما می‌توانید در هر زمان اشتراک خود را لغو کرده و مبلغ پرداختی را تحت شرایط زیر بازپس بگیرید:
  1. در صورتی که دانلودی از اشتراک خود انجام نداده باشید.
  2. در صورتی که اشتراک رزرو تهیه کرده باشید و هنوز فعال نشده باشد.
  3. در صورت تهیه اشتراک بیش از یک‌ماه با تخفیف ویژه، ماه های مصرف شده، بدون تخفیف در نظر گرفته و مابقی مبلغ بازگردانده خواهد شد.
  4. اگر مجموع قیمت خرید تکی محصولات دانلود شده کمتر از مبلغ پرداختی اشتراک باشد، مجموع قیمت خرید تکی، کسر و مابقی بازگردانده خواهد شد.
دانلود روزانه در چه ساعتی بازنشانی می‌شود؟
هر شب رأس ساعت ۰۰:۰۰ بامداد، دسترسی به محصولات دانلود شده در همان روز از بین رفته و تعداد دانلودها مجدداً شارژ می‌شود.
دسترسی به محصولات دانلود شده تا چه زمانی ممکن است؟
از ساعتی که دانلود انجام شده تا راس ساعت 00:00 بامداد که دانلودها بازنشانی و شارژ می‌شوند.
تا بامداد، می‌توان هر تعداد بار به محصولات دانلود شده در همان روز، بدون کسر شدن از میزان سهمیه دانلود روزانه دسترسی داشت. پس از آن، از سهمیه کسر خواهد شد.
اما لینک های دانلود ایجاد شده تا 24 ساعت کامل برای شما معتبر هستند.
آیا می‌توان از منابع دانلود شده به صورت تجاری استفاده کرد؟
شما می‌توانید از منابع دانلود شده، در طرح های خود تحت هر شرایطی و برای هر نوع مشتری‌ای به هر تعداد استفاده نمایید.
اما فروش و اشتراک‌گذاری فایل محصولات و به صورت کلی استفاده تجاری از هرگونه منابع گرافیکت غیرمجاز است.
هر اشتراک متعلق به یک نفر می‌باشد.
و استفاده از هرگونه ربات و ابزار های خودکار در جهت بارگیری منابع مجاز نیست.
سبد خرید

خالی