قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات گرافیکت، برای بهبود، ارائه خدمات بهتر و جلوگیری از مشکلات فنی و حقوقی ایجاد شده است؛ لذا از اینکه رعایت می‌فرمایید کمال تشکر را داریم.

  • در صورت مغایرت توضیحات محصول خریداری شده با فایل آن محصول و عدم امکان رفع آن، تمام مبلغ به خریدار بازگردانده خواهد شد.
  • در صورت پیش آمدن هرگونه ناحقی و مشکلات حق تکثیر، صاحب اثر می‌تواند از طریق تیکت با گرافیکت در ارتباط باشد.
  • گرافیکت تمام تلاش خود را می‌کند تا دسترسی به تمامی محصولات خریداری شده، تا زمان پابرجا بودن و ارائه خدمات برای خریدار حفظ شود؛ اما در صورت پیش آمدن مشکلات ناخواسته، غیرقابل رفع و سلب شدن دسترسی به محصولات، مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

فعالیت، ساخت حساب‌کاربری و ثبت خرید، به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات می‌باشد و تمامی کاربران ملزم به رعایت آن هستند.

گرافیکت حق اضافه، حذف یا تغییر قوانین را در هر زمان برای خود محفوظ می‌دارد.